Gamla godingarFörra sommaren spelade Timo Räisänen på Liseberg, jag stog i pressdiket och fotade. Och njöt.